Sở Nội vụ tỉnh Sơn La công bố trao Quyết định bổ nhiệm, điều động công chức lãnh đạo quản lý.

Đăng ngày: 30/05/2017 18:07:59

Ngày 30/5/2017, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức công bố, trao  quyết định bổ nhiệm, điều động công chức. Đến  dự Lễ công bố và trao Quyết định, bổ nhiệm có đồng chí Lưu Minh Quân  – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí trong tập thể lãnh đạo sở và các đồng chí trưởng, phó các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc sở.

IMG_0693

Đ/c Lưu Minh Quân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm

Thay mặt tập thể lãnh đạo sở, đồng chí Lưu Minh Quân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Chánh Văn phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Cải cách hành chính; Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Tú Anh – Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở; đồng thời phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí trên cương vị mới, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng phòng Cải cách hành chính và đồng chí Nguyễn Tú Anh – Chánh Văn phòng cảm ơn Đảng ủy, tập thể lãnh đạo sở cùng tập thể công chức trong cơ quan đã quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đồng thời, hứa sẽ tích cực học tập, nâng cao trình độ, quyết tâm cùng tập thể cơ quan đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./

 Bài: Lương Văn Hậu – VP Sở