Lịch công tác tuần thứ 22 của Sở Nội vụ (từ ngày 29/5 đến 04/6/2017)

Đăng ngày: 22/05/2017 14:37:03

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

29/5

 8h00′  Gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí cung cấp thông tin về công tác cải cách hành chính và khai trương Trung tâm Hành chính công  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 9h30′  Họp thống nhất thiết kế móng, cọc dự án Kho lưu trữ  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh;

Văn phòng

 14h00’  Dự phiên họp UBND tỉnh  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

 17h00′  Làm việc với kiểm toán nhà nước khu vực VII  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 Thứ ba 30/5  8h00′  Họp giao ban tháng 5/2017  Hội trường Sở Nội vụ Lãnh đạo sở;

Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở

 14h00′  Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm; công bố chỉ số CCHC năm 2016  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

Phòng CCHC

 14h00′  Họp HĐ xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020  Phòng họp tầng 1, Sở Y tế  PGĐ Trần Bình Minh;

LĐ phòng TCBC

Thứ tư 31/5  8h00′  Dự hội thảo khoa học nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với phát triển doanh nghiệp  Hội trường Công ty thủy điện Sơn La
 9h00  Dự Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Hội liên hiệp tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021  Phòng họp số 2, Hội liên hiệp phụ nữ  PGĐ Cầm Thúy Vân
 16h00′  Dự họp Ban chỉ đạo về lĩnh vực Nội vụ  Phòng họp tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP Lại Như Long; Hà Trung Thắng

 16h00′  Làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh  Phòng họp Sở KH&ĐT  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Dự họp thống nhất phương án Hội nghị công bố quyết định và khai trương Trung tâm hành chính công Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh

Trung tâm hành chính công

 GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự họp BCĐ tỉnh về CCHC  Phòng họp trực tuyến tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP CCHC

Thứ năm  01/6  8h00′  Dự làm việc với Thường trực hội khoa học kinh tế tỉnh (CV số 2288-CV/TU)  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 7h30  Hội thảo sơ kết đánh giá thí điểm lập kế hoạch có sự tham gia tại huyện Vân Hồ, Mai Sơn  Hội trường Sở KH&ĐT  PGĐ Cầm Thúy Vân
8h00′  Giám sát việc thu nộp quản lý sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016  Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
  15h00′  Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 02/6  8h00′  Dự Hội nghị công bố quyết định thành lập và khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh

Trung tâm hành chính công

 GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Làm việc với đoàn khảo sát của Ban dân vận Trung ương  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ bảy 03/6  8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức cán bộ  và quản lý công chức, viên chức  Phòng họp Ban tổ chức  Tập thể lãnh đạo;

Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc sở

Chủ nhật 04/6  9h00′  Dự làm việc với Đoàn công tác của UB về các vấn đề xã hội  Phòng họp số 1, Trung tâm hội nghị  PGĐ Nguyễn Viết Hưng