Lịch công tác tuần thứ 21 của Sở Nội vụ (từ ngày 22/5 đến 28/5/2017)

Đăng ngày: 19/05/2017 08:44:43

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

22/5

 8h00′  Công bố quyết định kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ  Sở Tài nguyên và Môi trường  PGĐ Cầm Thúy Vân
 Thứ ba 23/5  7h00′  Dự Hội nghị tổng kết dự án 600 Phó chủ tịch xã khu vực Tây Bắc  Khách sạn Mường Thanh, Thành phố Lào Cai  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2017  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Dự làm việc với Kiểm toán khu vực VII về kế hoạch khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2017  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 15h00  Dự làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 24/5  24-28/5  Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh  Lãnh đạo sở
Thứ năm  25/5  14h00′  Dự làm việc với Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp trung ương  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

 8h00′  Công bố quyết định kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ  Sở Thông tin và Truyền thông   PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ sáu 26/5
Thứ bảy 27/5  9h00′  Dự họp chuẩn bị khai trương Trung tâm hành chính công  Phòng hop tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Chủ nhật 28/5