Lịch công tác tuần thứ 20 của Sở Nội vụ (từ ngày 15/5 đến 21/5/2017)

Đăng ngày: 12/05/2017 17:29:35

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

15/5

8h00′ Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh trật tự Phòng họp trực tuyến tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Cầm Thúy Vân
 14h00′  Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Thông tin và Truyền thông  phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Thứ ba 16/5  8h00′  Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Yên Châu  Phòng họp UBND huyện Yên Châu  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Mai Sơn  Phòng họp UBND huyện Mai Sơn  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Dự Hội nghị tổng kết dự án 600 Phó Chủ tịch xã  UBND huyện Phù Yên  PGĐ Trần Bình Minh;

phòng XDCQ

 9h00′  Họp tư vấn tham gia sửa đổi bổ sung Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân;

LĐ phòng CCHC

 15h30′  Công bố kết luận thanh tra  Hội trường Sở Nội vụ GĐ Lưu Minh Quân

LĐ Văn phòng

 15h30′  Dự tổng kết đợt kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã năm 2017  Hội trường UBND huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Cầm Thúy Vân;

PTP Giản Thị Dương

 17h00′  Dự họp chuẩn bị khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh  Phòng họp trực tuyến tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

Thứ tư 17/5  8h00  Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Văn hóa, TT&Du lịch  Hội trường Sở VH,TT&DL  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 7h30′  Dự hội nghị trực tuyến thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017  Phòng họp trực tuyến tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 8h00′  Dự phiên họp thứ 22, Thường trực HĐND tỉnh  Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

LĐ phòng XDCQ

 8h00′  Dự Hội nghị tổng kết dự án 600 Phó Chủ tịch xã  Huyện Bắc Yên  PGĐ Trần Bình Minh

LĐ phòng XDCQ

 14h00′  Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

 15h00′  Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu của sở Nội vụ  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ năm  18/5  8h00′  Dự hội nghị tư vấn xin ý kiến tham gia hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết “sắp xếp, hỗ trợ ổn định các điểm dân cư cách xa trung tâm trên địa bàn tỉnh”  Phòng họp Ban dân tộc  PGĐ Cầm Thúy Vân;

PTP Vũ Quốc Cường

 15h30′  Dự hội nghị tổng kết dự án 600 phó chủ tịch xã  Phòng họp UBND huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự họp Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP Nguyễn Thanh Tịnh; Hà Trung Thắng

 14h00′  Họp tư vấn đánh giá hiệu quả và công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước  Phòng họp giao ban, Sở Tài chính  PGĐ Cầm Thúy Vân
 7h30′  Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 19/5  8h00′  Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân

TB Lê Thị Văn

 8h00′  Dự hội nghị tổng kết dự án 600 phó chủ tịch xã  UBND huyện Mường La  PGĐ Trần Bình Minh;

CV Nguyễn Thị Then

 13h30′  Họp Ban chỉ đạo Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào  Phòng họp số 1, Trung tâm hội nghị  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 20/5  20-27/5  Dự lớp tập huấn về công tác tôn giáo  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  GĐ Lưu Minh Quân
Chủ nhật 21/5