Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 22/5/2017 về tổ chức cuộc thi viết về “” Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 28/05/2017 16:06:56