Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 15/5/2017 về tổ chức phong trào thi đua “Sơn La chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020.

Đăng ngày: 20/05/2017 15:46:32

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La