Công văn số 623/SNV-VP ngày 15/5/2017 V/v rà soát lập danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công.

Đăng ngày: 16/05/2017 10:38:26

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La