Thông báo số 70/TB-UBND ngày 31/3/2017 của UBND huyện Quỳnh Nhai về việc tuyển dụng công chức xã năm 2017

Đăng ngày: 03/04/2017 15:54:36

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La