SÔNG MÃ: HƠN 130 ĐẠI BIỂU ĐƯỢC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TÔN GIÁO.

Đăng ngày: 19/04/2017 15:00:20

Trong những năm qua, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở về công tác tôn đã có sự thống nhất và chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, ngày càng hiệu quả và ổn định; các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo được giải quyết ngay từ cơ sở, đảm bảo hợp lý, hợp tình, đúng quy định của pháp luật; quần chúng nhân dân, trong đó có một bộ phận tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, mối quan hệ giữa đồng bào theo đạo với cán bộ cởi mở, gần gũi và thân thiện hơn.

Để tiếp tục giữ vững sự ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện Kế hoạch số 349/KH-SNV ngày 16/3/2017 về tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2017, từ ngày 18 đến 20/4/2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sông Mã, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2017 cho trên 130 đại biểu là công chức cấp huyện, cấp xã và bí thư, trưởng bản của các bản có đông tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện Sông Mã.

19.4.2017.3

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Ngưu – Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sông Mã và các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, các tổ chức chính trị – xã hội, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân huyện Sông Mã 19.4.2017.4

Đ/c Lường Minh Xuấn – Phó trưởng ban dân vận giảng bải

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2017 của Sở Nội vụ nhận được sự quan tâm phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, ban, ngành ở tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện. Báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Công an tỉnh. Trong 03 ngày dự tập huấn, đại biểu được tiếp cận, cập nhật thông tin và nâng cao nhận thức về: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo; Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh, một số vấn đề cần quan tâm trong công tác tôn giáo; Công tác đảm bảo an ninh trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác vận động quần chúng, tín đồ, tôn giáo; Nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; hội nghị cũng giành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn ở cơ sở.

19.4.2017.5

Quang cảnh hội trường tập huấn

Bài và ảnh: Nguyễn Biên Cương