Sở Nội vụ chuyển trao Giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016

Đăng ngày: 28/04/2017 15:18:32

Ngày 27/4/2017, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban tháng 04/2017, đồng chí Lưu Minh Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí trong tập thể lãnh đạo sở, trưởng, phó các cơ quan đơn vị thuộc sở. Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016; đồng chí Lưu Minh Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã chuyển trao Giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Cao Xuân Hải, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công,  nguyên Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ với sáng kiến “Tham mưu xây dựng ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh”.

28.4.2017.1

Đồng chí Lưu Minh Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chuyển trao Giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 cho đồng chí Cao Xuân Hải, nguyên Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Minh Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá cao nỗ lực và biểu dương thành tích của đồng chí Cao Xuân Hải, nguyên Trưởng phòng Cải cách hành chính, đồng chí nhấn mạnh việc ban hành Bộ tiêu chí là công cụ quan trọng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá đầy đủ, thực chất việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, là cơ sở để đánh giá người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời đề nghị công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và của ngành Nội vụ.

Tại Hội nghị đồng chí Cao Xuân Hải đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, lãnh đạo Sở và các đồng nghiệp trong cơ quan đã quan tâm, tin tưởng, tạo điều kiện và ủng hộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Đồng thời hứa sẽ tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, quyết tâm đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo./.

Tin và ảnh: Ngọc Quyên