Lịch công tác tuần thứ 17 của Sở Nội vụ (từ ngày 24/4 đến 30/4/2017)

Đăng ngày: 19/04/2017 11:03:44

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

24/4

 ngày 24-25  Kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017  Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Yên  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Thứ ba 25/4  8h00′  Dự họp tư vấn các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội trình phiên họp thường kỳ thứ 11, UBND tỉnh và kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân;

TP Lại Như Long

Thứ tư 26/4  8h00′  Dự Hội nghị công bố quyết định về nhân sự và họp bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hành chính công  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP Tịnh; Hải

 14h00′  Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư trung ương  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị  GĐ Lưu Minh Quân
  ngày 26-27  Kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017  Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mộc Châu  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 17h00′  Họp ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  27/4  8h00′  Dự họp Ban chỉ đạo dự án giảm nghèo giai đoạn 2  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 14h00′  Họp giao ban tháng 4  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo;

Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở

 9h00′  Dự phiên họp lần thứ 21 Thường trực HĐND tỉnh  Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 28/4  7h30′  Dự phiên họp thứ 11, UBND tỉnh  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân

TB Lê Thị Văn

 

 14h00  Dự Hội nghị tổ chức giữa hai tỉnh Sơn La, Phú Thọ để thống nhất phương án giải quyết liên quan đến địa giới hành chính  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân

LĐ phòng XDCQ

 17h00′ Báo cáo triển khai thực hiện

Thông báo số 168-TB/TU

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 29/4  15h00′  Họp thống nhất quy trình giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh  phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Chủ nhật 30/4  Nghỉ lễ từ ngày 29/4-2/5