Kiểm tra đột xuất thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại huyện Thuận Châu.

Đăng ngày: 25/04/2017 10:23:30

Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017. Ngày 21/4/2017 Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại huyện Thuận Châu.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại trụ sở làm việc UBND xã Tông Cọ huyện Thuận Châu và UBND huyện Thuận Châu. Trong đó kiểm tra các nội dung liên quan đến việc thực hiện thời gian làm việc, trang phục làm việc, việc quản lý, sử dụng thẻ của công chức trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó đoàn còn kiểm tra việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính; kiểm tra việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Việc thực hiện công tác tiếp công dân, thái độ phục vụ nhân dân trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

25.4.2017 .1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa hiện đại huyện Thuận Châu

Qua quá trình kiểm tra đột xuất tại 2 đơn vị trên: tại các phòng 1 cửa, nơi tiếp nhận trả kết quả của huyện đã đáp ứng được nhu cầu của người dân khi đến giao dịch; Tiến độ và khối lượng hồ sơ giải quyết công việc đảm bảo thời gian; xử lý đơn thư đúng quy định, tác phong lề lối làm việc của công chức có nề nếp. Tuy nhiên Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế mà huyện cần khắc phục như : việc niêm yết các thủ tục hành chính đã được công bố năm 2016 chưa đầy đủ, chưa kịp thời cập nhật, một số công chức trong quá trình làm việc không đeo thẻ công chức; ở cấp xã còn tình trạng mở cửa phòng một cửa phục vụ nhân dân chậm hơn so với thời gian quy định và một số kiến nghị của người dân được giải quyết chậm hơn so với thời hạn.

25.4.2017 .2

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Thuận Châu

Đây là cách thức kiểm tra mới, là đợt kiểm tra cải cách hành chính, công chức, công vụ đột xuất đầu tiên tại tỉnh và đã cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực. Thông qua kiểm tra, đã trực tiếp chỉ rõ và kịp thời chấn chỉnh được những mặt còn hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại các đơn vị. Qua đó góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tiếp theo./.

Bài và ảnh: Trần Quốc Khánh – Phòng CCHC