Hội nghị tập huấn về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL.

Đăng ngày: 11/04/2017 14:07:13

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”. Dự hội nghị có đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến – Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp; đồng chí Bùi Minh Sơn – ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nhâm Thị Phương – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thành phố.

07.2.2017.1.1Đ/c Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu khai mạc Hội nghị

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22/6/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Ngày 14/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Một trong những điểm mới nổi bật của Luật là đổi mới quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, đặc biệt là quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và việc đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

11.4.2017.2

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên, chuyên gia pháp luật của Bộ Tư pháp truyền đạt các nội dung cơ bản về quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và nội dung, kỹ năng xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên, chuyên gia pháp luật của Bộ Tư pháp đã trả lời và làm rõ hơn những câu hỏi của đại biểu tham dự trong thời gian thảo luận.

Hội nghị đã giúp các đại biểu nắm vững các quy định của pháp luật về quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và nội dung, kỹ năng xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL theo quy định; từ đó vận dụng có hiệu quả vào việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL tại địa phương./.

Trần Hiệp