Triển khai thanh tra công tác nội vụ đối với Trường Trung học phổ thông Mai Sơn.

Đăng ngày: 10/03/2017 10:33:57

Sáng ngày 27/2/2017, tại Trường THPT Mai Sơn, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tiến hành triển khai cuộc thanh tra về công tác nội vụ đối với trường THPT Mai Sơn.

Dự buổi công bố có các phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng các tổ chuyên môn và Tổ Văn phòng.

10.3.2017

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Chí Thanh, Chánh Thanh tra Sở – Trưởng Đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định số 55/QĐ-SNV ngày 16/02/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức; việc thực hiện các quy định của pháp luật về định mức giáo viên, số lớp, số học sinh; việc quản lý, sử dụng lao động hợp đồng của Trường THPT Mai Sơn và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đại diện đơn vị được thanh tra bà Trần Thị Nguyên Phó Hiệu trưởng trường THPT Mai Sơn nhất trí với nội dung kế hoạch và đề cương thanh tra; giao Tổ Văn phòng và cá nhân có liên quan chuẩn bị tài liệu, cung cấp cho đoàn thanh tra và trực tiếp làm việc với đoàn.

Được sự ủy quyền của Hiệu trưởng trường THPT Mai Sơn, ông Nguyễn Vĩnh Hà – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức; việc thực hiện các quy định của pháp luật về định mức giáo viên, số lớp, số học sinh; việc quản lý, sử dụng lao động hợp đồng của Trường THPT Mai Sơn.

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/3/2017./.

Bài ảnh: Khúc Hằng