Thông báo số 25 ngày 13/3/2017 Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

Đăng ngày: 15/03/2017 14:45:09

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 16/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020;

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ thông báo như sau:

1. Bắt đầu từ ngày 15/3/2017, Sở Nội vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ.

2. Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ, đề nghị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức truy cập trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tại địa chỉ: http://sonoivu.sonla.gov.vn  chọn chuyên mục “Dịch vụ công” hoặc truy cập trực tiếp trang Dịch vụ công của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://113.160.142.47/snv-sonla/dich-vu-cong và thực hiện theo hướng dẫn.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nhấn vào mục Đăng ký hồ sơ rồi chọn danh mục thủ tục Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức, cơ quan xem thông tin và xuống mục 7 (tập tin đính kèm) tải phiếu yêu cầu về máy và điền đầy đủ thông tin.

Bước 4: Nhấn vào mục đăng ký, điền đầy đủ thông tin tại mục thông tin đăng ký và đính kèm phiếu yêu cầu tại mục thành phần hồ sơ, sau đó nhập mã xác thực rồi nhấn nộp hồ sơ.

Quá trình đăng ký trực tuyến đến đây đã hoàn tất, hồ sơ của công dân đã được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Lưu trữ lịch sử để xử lý. Khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xác nhận thông tin, hồ sơ của cá nhân, tổ chức được cấp 01 mã số và gửi về địa chỉ Email đăng ký. Để tra cứu, tình trạng hồ sơ xin vui lòng truy cập vào địa chỉ: http://113.160.142.47/snv-sonla/r3/mavach nhập mã số hồ sơ để xem.

3. Mọi ý kiến đóng góp hoặc cần hỏi đáp, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0212. 3754.288 hoặc 0212.3755.574.

Xin thông báo tới tổ chức, cá nhân biết để sử dụng dịch vụ./.