Lịch công tác tuần thứ 16 của Sở Nội vụ (từ ngày 17/4 đến 23/4/2017)

Đăng ngày: 24/03/2017 16:56:26

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

17/4

 8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch Chỉ số CCHC; chỉ số năng lực cạnh tranh; chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2017  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Tập huấn công tác tôn giáo năm 2017  huyện Sông Mã  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Họp tiểu ban đối ngoại Năm hữu nghị đoàn kết Việt Nam – Lào  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  TB Lê Thị Văn
 16h00′  Dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2017  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Họp ban chỉ đạo Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam  Hội trường UBMT TQ  PGĐ Cầm Thúy Vân
 Thứ ba 18/4  10h00′  Họp bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hành chính công  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP Cao Xuân Hải, Nguyễn Thanh Tịnh

 8h00′  Dự sơ kết công tác chỉ đạo xây dựng 1 năm hoạt động của BCĐ về khu vực phòng thủ tỉnh  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 17h00′  Dự Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017-2021  Phòng họp trực tuyến tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự làm việc với Sở Y tế về giá thuốc  Phòng họp số 1, Trung tâm hội nghị  GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Tập huấn tôn giáo  huyện Sông Mã  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 19/4
 15h00′ Tổ chức học tập chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; ký cam kết trách nhiệm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc sở trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao  Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  Toàn thể đảng viên; công chức, viên chức trong cơ quan
 17h00′  Họp Ban cán sự Đảng  Phòng họp trực tuyến  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  20/4  8h00  Kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017  Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Yên Châu  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Họp hội đồng trường Cao đẳng Sơn La  Trường CĐSL  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Họp Ban chỉ đạo thực hiện phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh  phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ sáu 21/4  14h00′  Họp tổ công tác xây dựng Đề án cải cách hành chính trong Đảng  Phòng họp Ban thường vụ GĐ Lưu Minh Quân

 

 15h30′  Họp bàn phương án móng, cọc dự án Kho lưu trữ chuyên dụng  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Dự Hội nghị tập huấn phần mềm ứng dụng đối với các thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ bảy 22/4
Chủ nhật 23/4  9h30′  Họp tư vấn về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

LĐ phòng CCVC