Lịch công tác tuần thứ 15 của Sở Nội vụ (từ ngày 10/4 đến 16/4/2017)

Đăng ngày: 24/03/2017 16:53:05

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

10/4

 8h00′  Dự Hội nghị tập huấn triển khai Luật báo chí  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

CVP Nguyễn Thị Bích Thủy

 Cả ngày  Khảo sát, bàn giao học sinh cử tuyển  Hà Nội  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Dự Hội nghị tập huấn lập đề nghị Xây dựng văn bản QPPL Hội trường đa năng, nhà khách UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 14h00′  Dự họp đôn đốc thu nợ thuế; thu cấp quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2017  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

CVP Nguyễn Thị Bích Thủy

 Thứ ba 11/4  Cả ngày  Khảo sát, bàn giao học sinh cử tuyển  Thái Nguyên  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Báo cáo chuyên đề Cải cách hành chính  Công an tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân

 

 14h00′  Họp tư vấn liên ngành  Phòng họp số 2, Sở Tài chính  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ tư 12/4 8h30′ Dự làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Cầm Thúy Vân
 13h30′  Tham dự Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm dành riêng cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái có hoàn cảnh khó khăn  Trung tâm văn hóa tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 7h30′  Dự khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên  Trường Chính trị  LĐ phòng CCVC
Thứ năm  13/4  8h00′  Dự họp tư vấn ban hành Quy định về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Sơn La  Hội trường Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Sơn La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Làm việc với các cơ quan, đơn vị về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết chuyên đề  Phòng họp Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP Hà Trung Thắng

 15h00′  Họp Ban tổ chức Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào năm 2017 (lần 2)  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TB Lê Thị Văn

 Cả ngày  Làm việc với Bộ Nội vụ Hà Nội  PGĐ Trần Bình Minh
 9h30′  Làm việc về công tác cán bộ  Trường Cao đẳng Nông lâm  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 14/4  8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 24,25/2017/HĐND tỉnh  Phòng họp trực tuyến tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

LĐ phòng XDCQ

 8h00′  Kiểm tra công tác tôn giáo  huyện Mai Sơn  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ bảy 15/4  15-29/4  Tham gia lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại Hàn quốc cho đội viên dự án 600  PGĐ Trần Bình Minh
Chủ nhật 16/4