Lịch công tác tuần thứ 14 của Sở Nội vụ (từ ngày 03/4 đến 09/4/2017)

Đăng ngày: 23/03/2017 07:23:21

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 03/4/2017 đến ngày 09/4/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

03/4

 14h00′  Họp trực tuyến công tác xây dựng Đảng  Hội trường tỉnh ủy  GĐ Lưu Minh Quân
 15h00′  Làm việc với Đoàn thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
 Thứ ba 04/4 8h30′ Dự Hội nghị công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2016 Khách sạn Daewoo, Hà Nội PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

TP Cao Xuân Hải

 17h00′  Họp về nội dung mua sắm vật tư y tế  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

Thứ tư 05/4
 14h00′  Việc thực hiện phương pháp đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị  Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

TP Cao Xuân Hải

 14h00′ Họp tư vấn xin ý kiến đối với dự thảo Đề án triển khai phần mềm quản lý văn bản  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Cầm Thúy Vân;

 14h00′  Họp thống nhất phương án thiết kế dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ Kho lưu trữ chuyên dụng  Hội trường Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ năm  06/4
Thứ sáu 07/4  

 

Thứ bảy 08/4  8h00′  Họp bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hành chính công  Phòng họp trực tuyến  GĐ Lưu Minh Quân
Chủ nhật 09/4  9h00′  Họp bàn mua sắm thuốc vật tư y tế  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân