Lịch công tác tuần thứ 11 của Sở Nội vụ (từ ngày 13/3 đến 19/3/2017)

Đăng ngày: 07/03/2017 16:01:08

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/3/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

13/3

 Cả ngày  Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước  Huyện Phù Yên  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 9h00′  Hội nghị triển khai quyết định Ban quản lý khu vực phát triển đô thi.  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Họp triển khai Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 9h30′  Kiểm tra Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh  Bản Tà Sa, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn  GĐ Lưu Minh Quân
 Thứ ba 14/3  Cả ngày  Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước  Huyện Bắc Yên  PGĐ Nguyễn Viết
 7h30′ Đại hội V liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2017-2022  Trung tâm Văn hóa tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh;

Phòng TCBC

 8h30′  Dự Hội nghị trực tuyến về đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  

Phòng CCHC

 Cả ngày  Dự Hội nghị công bố chỉ số PCI; Hội thảo công tác Cải cách hành chính  Hà Nội  PGĐ Cầm Thúy Vân;

TP Cao Xuân Hải

 8h00′  Dự họp tư vấn nghe các nội dung trình phiên họp thường trực HĐND tỉnh  Phòng họp trực tuyến  GĐ Lưu Minh Quân;

LĐ Ban TĐKT

 14h45′  Tập huấn phần mềm đại biểu HĐND  Trung tâm hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 15h30′

 

 

18h30′

 Thông qua phương án đề xuất cải tạo khu trung tâm hành chính công

 

rà soát, tiếp thu giải trình của Ban KTNS; ý kiến tham gia của các tổ đại biểu

Phòng họp trực tuyến  Lãnh đạo phòng CCHC

 

GĐ Lưu Minh Quân

Thứ tư 15/3  8h00′  Dự kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND tỉnh  Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND tỉnh  Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  16/3  8h00′  Dự họp trao đổi, thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh  Phòng họp bát giác  GĐ Lưu Minh Quân
 9h30′  Dự phiên họp lần thứ 18, Thường trực HĐND tỉnh  Phòng họp bát giác  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Họp trực tuyến sơ kết công tác an toàn giao thông Quý I/2017  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 16h00′  Dự Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 17/3  Cả ngày  Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước  Huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Nguyễn Viết
 7h30′  Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình  Phòng họp số 1, Trung tâm hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 16h00′  Họp tại trường Cao đẳng nông lâm  Trường Cao đẳng Nông lâm  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 18/3  8h00′  Dự làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND  Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

Chủ nhật 19/3