Lịch công tác tuần thứ 09 của Sở Nội vụ (từ ngày 27/02 đến 05/3/2017)

Đăng ngày: 20/02/2017 15:25:11

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/3/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

27/02

 14h00  V/v tổ chức họp Tư vấn đề xuất chính sách đối với cán bộ tỉnh tăng cường các xã biên giới.  Hội trường (tầng 3) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. PGĐ Nguyễn Viết Hưng; TP Xây dựng chính quyền
 16h30  Dự công bố Quyết định điều động bổ nhiệm Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La  Hội trường Tầng 7 trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La   GĐ Lưu Minh Quân
 19h30′  Dự thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh  Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Thứ ba 28/02  10h00  Họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017  Phòng họp tầng 2, nhà B, VP UBND tỉnh  Phó Giám đốc Cầm Thúy Vân
 14h00  Dự hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016  Phòng họp tầng 2, nhà B, VP UBND tỉnh  Phó giám đốc Cầm Thúy Vân
 8h00′  Dự họp Ban chỉ đạo Cổ phần hóa chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 10h00′  Họp giao ban tháng 2/2017  Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo;

Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở

 15h00′   Họp Tổ thẩm định chỉ số CCHC 2016  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 01/3
 14h00′  Dự họp thẩm tra của Ban kinh tế, ngân sách  Phòng họp Bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 16hh00′  Dự Hội nghị thẩm tra (lần 2) của Ban Pháp chế  Phòng họp Bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  02/3  8h00′  Dự Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị  GĐ Lưu Minh Quân
 7h30′  Dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân  Trường Chính trị tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
  14h00′  Làm việc với đoàn khảo sát Ban Dân vận TƯ  Hội trường tỉnh ủy   PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ sáu 03/3  8h00′  Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện  Trường Chính trị tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 16h00′  Dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND  Trường Chính trị tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ bảy 04/3
Chủ nhật 05/3