Lịch công tác tuần thứ 08 của Sở Nội vụ (từ ngày 20/02 đến 26/02/2017)

Đăng ngày: 13/02/2017 16:46:27

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

20/02

 8h00′  Dự tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh  Phòng họp bát giác  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 7h30′  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến  GĐ Lưu Minh Quân
 20-23  Giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tại thực địa  huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Trần Bình Minh
 15h00′  Họp Hội đồng thẩm định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP CCHC

 16h00′  Dự công bố quyết định nghỉ hưu đồng chí Vì Xuân Chương – PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Hội trưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  PGĐ Cầm Thúy Vân
 Thứ ba 21/02  8h00′  Dự Hội nghị tư vấn xây dựng “Đề án tổ chức xây dựng huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021”  Phòng họp trực tuyến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Dự Hội thảo bản thảo địa chí Sơn La  Phòng họp tầng B, tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư 22/02  8h00′  Dự phiên họp thứ 9, UBND tỉnh  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 16h00′  Dự Hội nghị tổng kết năm 2016 của Đảng ủy khối  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị  GĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  23/02  13h00′  Dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Điều tra, quy hoạch và PTNT sơn La 2017  Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông, lâm nghiệp Sơn La  PGĐ Cầm Thúy Vân
 14h00′  Dự họp triển khai việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ QLNN về giáo dục nghề nghiệp  Phòng họp trực tuyến tầng 1, nhà B, VP UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân, Nguyễn Thanh Tịnh
Thứ sáu 24/02   8h00′  Dự thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề (Nghị quyết 71,72)  Phòng họp Bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 13h30  Dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần bến xe Sơn La  Hội trường BQL Bến xe khách tỉnh Sơn La  Phó Giám đốc Cầm Thúy Vân
 14h00′  Dự thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề (Nghị quyết đổi tên bản; thay thế Nghị quyết 89; bãi bỏ NQ 90)  Phòng họp Bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00  Dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết 36-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp  Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La  Chánh Thanh tra sở
 17h00  Dự Hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ  Hội trường Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTTN Sơn La  Phó Giám đốc Nguyễn Viết Hưng
Thứ bảy 25/02  7h30  Dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn la  Khách sạn Sơn La  Phó Giám đốc Cầm Thúy Vân
13h30  Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP  Sách- văn hóa tổng hợp Sơn La  Hội trường Trung tâm phát hành sách và Vật tư văn hóa Sơn La  Phó Giám đốc Cầm Thúy Vân
 25-3/3  Dự Lớp tập huấn theo Đề án 165  thành phố Hải phòng  PGĐ Trần Bình Minh
Chủ nhật 26/02  8h00  Dự họp tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản của TT HĐND tỉnh và BTVTU về cơ chế quản lý các công trình nhà nước đầu tư chưa đưa vào sử dụng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai  Phòng họp Bát giác, VP HĐND tỉnh  Giám đốc Lưu Minh Quân