Lịch công tác tuần thứ 07 của Sở Nội vụ (từ ngày 13/02 đến 19/02/2017)

Đăng ngày: 03/02/2017 08:36:53

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

13/02

 14h00′  Dự Hội nghị báo cáo các nội dung trình kỳ họp chuyên đề  Phòng họp trực tuyến  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Hội nghị trực tuyến tư vấn về sửa đổi Nghị quyết 71, 72/2014/NQ-HĐND  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

LĐ phòng XDCQ&CTTN

 14h00′   Làm việc với các đơn vị về phương án cử người đại diện phần vốn nhà nước theo QĐ 22  Sở Giao thông & Vận tải

Sở Văn hóa

PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Họp giao ban Kho lưu trữ  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự họp báo cáo tiến độ đối với các dự thảo Nghị quyết do Sở tham mưu trình kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 Thứ ba 14/02 8h00′ Họp tổ công tác xây dựng Đề án cải cách hành chính trong Đảng Phòng họp Ban Thường vụ tỉnh ủy GĐ Lưu Minh Quân
 Từ 14-15  Giải quyết tranh chấp đất đai tại thực địa  huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV  Hội trường tỉnh ủy  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư 15/02
Thứ năm  16/02  8h00′  Kiểm tra các điều kiện thành lập trường PTDTNT THCS và THPT  Huyện Sộng Mã  GĐ Lưu Minh Quân
 15h00′  Kiểm tra các điều kiện thành lập trường PTDTNT THCS và THPT  Huyện Sốp Cộp  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 17/02  7h30′  Dự đại hội công đoàn viên chức tỉnh Sơn La,nhiệm kỳ 2017-2022  Hội trường số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 15h00′  Dự Lễ gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Sở Tư pháp  Hội trường số 2, khách sạn Sao Xanh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Kiểm tra điều kiện thành lập trường PTDTNT THCS và THPT  Huyện Mai Sơn  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Xây dựng đề án tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất  Sở Tài nguyên và Môi trường  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 18/02
Chủ nhật 19/02