Lịch công tác tuần thứ 06 của Sở Nội vụ (từ ngày 06/02 đến 12/02/2017)

Đăng ngày: 03/02/2017 07:23:56

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

06/02

 8h00′  Họp xin ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 71,72  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo;

Phòng XDCQ

 14h00′  Dự phiên họp lần thứ 16, thường trực HĐND tỉnh  Phòng họp Bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

LĐ phòng XDCQ

 15h00′  Dự quyết định công bố phê chuẩn bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La  Huyện Mường La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 15h30′  Dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý  Sở Ngoại vụ  PGĐ Trần Bình Minh
 16h30′  Dự Lễ công bố về công tác cán bộ  Ban QL dự án ĐTXD công trình DDCN  PGĐ Trần Bình Minh
 Cả ngày  Dự Lễ dâng hương Nàng Han và Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quỳnh Nhai năm 2017  huyện Quỳnh Nhai PGĐ Cầm Thúy Vân
 Thứ ba 07/02
 14h00′  Dự họp tư vấn sửa đổi, bổ sung, bãi bổ một số nội dung Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh  Hội trường tầng 3, Sở Tài chính  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ tư 08/02  8h00′  Dự họp xin ý kiến Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CTXH tham gia dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 71, 72  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh

 14h00′  Dự họp xin ý kiến các ngành có liên quan tham gia dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 71, 72  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân

PGĐ Trần Bình Minh

 8h30′  Dự Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2016  Hội trường tầng 14, Bộ Nội vụ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

LĐ phòng CCHC

 14h00′  Họp tư vấn bãi bỏ Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh  Hội trường số 1, Sở Tài chính PGĐ Cầm Thúy Vân
 Sáng  Họp BCD cổ phần hóa chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần  Hội trường UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ năm  09/02  14h00′  Khảo sát chia tách bản  Xã chiềng chung, huyện Mai Sơn  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ sáu 10/02  8h00′  Họp lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mộc Châu  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 14h00′  Làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường  Hội trường Sở Tài nguyên và môi trường  GĐ Lưu Minh Quân;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

 15h0′  Dự họp tư vấn về chính sách cán bộ  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh;

LĐ phòng XDCQ

Thứ bảy 11/02
Chủ nhật 12/02