CHI BỘ I CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

Đăng ngày: 15/02/2017 16:35:21

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng  tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Từ nhận thức trên, những năm qua, Chi bộ I – Đảng bộ Sở Nội vụ luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nội vụ, bám sát Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, Chi ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; hàng năm, Chi ủy chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, nhất là đối với lực lượng đoàn viên thanh niên là quần chúng trong chi bộ; tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên để kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Do vậy, công tác phát triển đảng viên mới ở chi bộ I đã đạt được kết quả tích cực.

15.2.2017

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Bí thư Chi bộ I trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Hoàng Văn Thắng

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ đã kết nạp được 02 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội chi bộ đề ra; đã cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức và thực hiện quy trình đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xét công nhận đảng chính thức cho các đảng viên dự bị theo quy định. Kết quả trên đã góp phần giúp chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, nhiều năm liền, Chi bộ được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Thúy An