Thông báo 2873/TB-UBND ngày 30/12/2016 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đối với người đào tạo theo chế độ cử tuyển huyện Vân Hồ năm 2016.

Đăng ngày: 09/01/2017 17:10:53

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La