Thông báo 2873/TB-UBND ngày 30/12/2016 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đối với người đào tạo theo chế độ cử tuyển huyện Vân Hồ năm 2016.

Đăng ngày: 09/01/2017 17:10:53