Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức công bố trao Quyết định bổ nhiệm, điều động công chức.

Đăng ngày: 23/01/2017 14:04:09

          Ngày 20/01/2017, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức công bố, trao  quyết định bổ nhiệm, điều động công chức. Đến  dự Lễ công bố và trao Quyết định, bổ nhiệm có đồng chí Lưu Minh Quân  – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí đại diện cho Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc sở cùng toàn thể công chức của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ.

DSC03977

Đ/c Lưu Minh Quân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm

          Thay mặt tập thể lãnh đạo sở, đồng chí Lưu Minh Quân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm ông Phạm Minh Hải – Trưởng phòng Nghiệp vụ II giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng; các Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Sơn Hà trưởng phòng Hành chính tổng hợp, giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Ban Thi đua – Khen thưởng; bà Khổng Thị Hữu trưởng phòng Nghiệp vụ I, giữ chức vụ trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Ban Thi đua – Khen thưởng; bà Doãn Thị Thu Huyền Phó trưởng phòng Công chức viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Ban Thi đua – Khen thưởng; đồng thời phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí trên cương vị mới, sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Đại diện cho các đồng chí được bổ nhiệm và điều động bổ nhiệm, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Minh Hải Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng,  cảm ơn Đảng ủy, tập thể lãnh đạo sở cùng các đồng nghiệp trong cơ quan đã quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đồng thời, hứa sẽ tích cực học tập, nâng cao trình độ, quyết tâm cùng tập thể cơ quan đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./

 Bài: Lương Hậu – VP Sở