Lịch công tác tuần thứ 04 của Sở Nội vụ (từ ngày 23/01 đến 29/01/2017)

Đăng ngày: 22/01/2017 09:55:37

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 29/012017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

23/01

 7h45′  Họp Chi bộ I  Hội trường Sở Nội vụ  Đảng viên Chi bộ I
 9h00′  Họp giao ban tháng 01/2017  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo;

Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở

14h00′ Dự họp Ban chỉ đạo Cổ phần hóa chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Cầm Thúy Vân
 Thứ ba 24/01  8h00′ Lễ viếng nghĩa trang nhà tù Sơn La và thắp hương Đền thờ vua Lê Thái Tông  Nhà tù Sơn La; Đền thờ  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự Hội nghị công chức năm 2017 của Ban TĐKT  Hội trường Ban TĐKT  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư 25/01
Thứ năm  26/01  Cả ngày trực tết nguyên đán Đinh dậu 2017  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ sáu 27/01  Cả ngày  trực tết nguyên đán Đinh dậu 2017  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 28/01  Cả ngày  trực tết nguyên đán Đinh dậu 2017  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Chủ nhật 29/01  Cả ngày  trực tết nguyên đán Đinh dậu 2017   Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân