Lịch công tác tuần thứ 03 của Sở Nội vụ (từ ngày 16/01 đến 22/01/2017)

Đăng ngày: 14/01/2017 16:17:10

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/012017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

16/01

 10h00′  Dự họp rà soát tiến độ chuẩn bị hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị quyết của các ngành trình kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND tỉnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

LĐ phòng XDCQ

 10h00′  Dự công bố quyết định về công tác cán bộ  Hội trường tầng 4, Sở Tài nguyên và Môi trường  PGĐ Cầm Thúy Vân
16h30′ Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 Thứ ba 17/01  8h00′  Dự Hội nghị tư vấn  Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư  GĐ Lưu Minh Quân
 13h30′ Tổng kết công tác lao động người có công và xã hội năm 2016   Nhà khách UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 18/01  8h00′
Dự Hội nghị xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật trình kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV
 Phòng họp bát giác, HĐND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

LĐ phòng XDCQ

 14h00′  Dự Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 14h00′  Họp tư vấn về hình thức tổ chức, điều hành và quản lý dự án xây dựng trụ sở HĐND, UBND và một số sở, ngành đoàn thể tỉnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

ĐC Tịnh

Thứ năm  19/01  14h00  Dự Họp hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất  Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Họp tư vấn các nội dung trình HĐND tỉnh của Sở Nông nghiệp và Nông thôn  Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự hội nghị công chức, viên chức năm 2017 của Chi cục Văn thư, Lưu trữ  Hội trường Ban TĐKT  PGĐ Cầm Thúy Vân
 8h00′  Họp tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2016  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 19h30′  Họp bàn thống nhất các đề nghị xây dựng nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất  Phòng họp trực tuyến nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ sáu 20/01  8h00′  Dự Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 14h00′  Hội nghị công chức năm 2017  Hội trường Sở Nội vụ Toàn thể công chức và người lao động các đơn vị thuộc sở
 19h30′  Dự phiên họp toàn thể lần thứ 8, UBND tỉnh  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 21/01  8h00′  Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2017; Quán triệt nghị quyết TW 4, khóa XII  Hội trường Sở Nội vụ  Toàn thể đảng viên trong đảng bộ
Chủ nhật 22/01