Lịch công tác tuần thứ 02 của Sở Nội vụ (từ ngày 09/01 đến 15/01/2017)

Đăng ngày: 08/01/2017 08:56:50

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/012017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

09/01

 8h30′  Làm việc với Đoàn học viện chính trị Quốc gia HCM và đại diện phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam về tư vấn chính sách quản trị và hành chính công  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 Thứ ba 10/01  8h00′  Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự năm 2016  Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
 Cả ngày  Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh năm 2016  Hội trường số 2, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La  PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ tư 11/01  8h00′  Dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

LĐ phòng Thanh tra

 8h00′  Dự Hội nghị triển khai kế hoạch xác định chỉ số Cải cách hành chính  tỉnh Hòa Bình  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  12/01  8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản và phát triển nông thôn năm 2017  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 13h30′ Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Y tế  Phòng họp trực tuyến tầng 7, tòa nhà Vietel  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Dự họp Hội đồng quy hoạch đất  Sở Tài nguyên và Môi trường  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ sáu 13/01 8h00′ Dự Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016  Trung tâm Văn hóa tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội  Phòng họp trực tuyến tầng 1, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
14h00′  Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông  Hội trường tầng 4, tòa nhà VNPT  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ bảy 14/01  8h00′  Tổng kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
Chủ nhật 15/01  10h10′  Dự buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh với Đoàn công tác của Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân