Lịch công tác tuần thứ 01 của Sở Nội vụ (từ ngày 02/01 đến 08/01/2017)

Đăng ngày: 02/01/2017 16:47:34

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/012017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

02/01

 Thứ ba 03/01  Cả ngày  Các Hội nghị của sở  Hội trường Sở Nội vụ  Theo Thông báo
Thứ tư 04/01  8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến về An toàn giao thông  Phòng họp VNPT  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Họp Đảng ủy khối  Đảng ủy khối  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Họp với Thường trực HĐND tỉnh về đề án xã hội hóa Y tế Phòng họp bát giác  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 từ 4-19/01  Giải quyết tranh chấp đất đai  huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ năm  05/01  8h00′  Họp trực tuyến tổng kết công tác dân vận  Phòng họp UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Họp chi bộ I  Hội trường Sở Nội vụ  Đảng viên chi bộ I
 14h30′  Họp Hội đồng xét khen thưởng năm 2016  Hội trường Sở Nội vụ  Thành viên Hội đồng TĐKT của sở
Thứ sáu 06/01
14h00′ Làm việc với Vụ tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ về tinh giản biên chế Bộ Nội vụ GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 07/01  15h00′  Giúp đỡ xã vùng 3  xã Loong Sập, huyện Mộc Châu  GĐ Lưu Minh Quân
Chủ nhật 08/01