Công văn số 23/SNV-CCVC ngày 10/01/2017 V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2017.

Đăng ngày: 13/01/2017 11:24:01

Kính gửi:

– Văn phòng tỉnh uỷ ;

– Các Ban đảng thuộc tỉnh uỷ;

– Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

– Đảng ủy khối Doanh nghiệp;

– Các Sở, ban, ngành;

– Các tổ chức chính trị xã hội;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– Các tổ chức Hội nghề nghiệp;

– Các huyện uỷ, thành uỷ;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Công văn số 1456/HCQG-ĐTBD ngày 17/11/2016 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tập trung tại Học viện và các Cơ sở Học viện năm 2017.

Sở Nội vụ thông báo kế hoạch chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên (CV), chuyên viên chính (CVC) và chuyên viên cao cấp (CVCC) năm 2017, cụ thể như sau:

I. BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP

1. Các khoá và thời gian học

Các khóa Địa điểm tổ chức khóa học Thời gian học Ngày làm thủ tục học Phương thức học
III Học viện Hành chính Quốc gia (số 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) 15/4 – 02/7/2017 14/4/2017 Thứ bảy, Chủ nhật
VI Học viện Hành chính Quốc gia (số 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) 11/7 – 18/8/2017 10/7/2017 Trong giờ hành chính
VIII Học viện Hành chính Quốc gia (số 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) 16/9 – 26/11/2017 15/9/2017 Thứ bảy, Chủ nhật
X Học viện Hành chính Quốc gia (số 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) 03/10 – 10/11/2017 02/10/2017 Trong giờ hành chính

2. Đối tượng chiêu sinh

– Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước cấp tỉnh;

– Bí thư, Phó bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố;

– Các bộ, công chức, viên chức làm việc trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có mức lương từ 5,02 trở lên;

– Công chức hành chính ngạch CVCC và tương đương (chưa có chứng chỉ CVCC).

Lưu ý: Các đối tượng trên đăng ký đi học khóa bồi dưỡng ngạch CVCC, đã tham gia khóa bồi dưỡng ngạch CVC và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch CVC.

3. Kinh phí

Khoản thu Mức thu: Các khóa học trong giờ hành chính Mức thu: Các khóa học ngoài giờ hành chính
1. Kinh phí học tập 3.800.000đ/người/khóa học (bao gồm cả tiền tài liệu) 4.500.000đ/người/khóa học (bao gồm cả tiền tài liệu)
2. Tiền Y tế phí 30.000đ/người/khóa học 30.000đ/người/khóa học
3. Tiền đi thực tế 400.000đ/ngày/người (01 ngày) 400.000đ/ngày/người (01 ngày)
4. Tiền ở và phục vụ thanh toán thực tế theo quy định

Học viên có nhu cầu về phòng ở liên hệ trực tiếp với Ký túc xá Học viện, số điện thoại: 0912.172.899-Lưu Quỳnh Anh.

II. BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1. Đối tượng chiêu sinh

– Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện;

– Trưởng, phó phòng và tương đương của cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện;

– Chuyên viên chính và tương đương chưa có chứng chỉ CVC.

Lưu ý: Các đối tượng trên đăng ký đi học khóa bồi dưỡng ngạch CVC, đã tham gia khóa bồi dưỡng ngạch CV và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch CV.

2. Địa điểm, thời gian

– Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

– Thời gian học: 02 tháng; dự kiến khai giảng, học trong tháng 08/2017

III. BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1. Đối tượng chiêu sinh

1.1. Cán bộ, công chức đang công tác ở các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, bao gồm:

– Công chức đã được xếp vào ngạch CV và tương đương nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch.

– Công chức đang xếp ở ngạch cán sự và tương đương, ngạch nhân viên đã có trình độ đại học được cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức có kế hoạch bố trí dự thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương.

1.2. Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên, cán sự trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Địa điểm, thời gian học

– Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

– Thời gian học: 02 tháng; dự kiến khai giảng, học trong tháng 04/2017.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào đối tượng chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch CV, ngạch CVC, ngạch CVCC, đăng ký danh sách cán bộ, công chức (theo mẫu gửi kèm), kèm theo bản phô tô Chứng chỉ ngạch CVC (đối người người đăng ký bồi dưỡng ngạch CVCC), chứng chỉ ngạch CV (đối người người đăng ký bồi dưỡng ngạch CVC); văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 23/02/2017 để tổng hợp thẩm định trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quá thời gian quy định trên các cơ quan, đơn vị chưa có văn bản đăng ký coi như không có nhu cầu cử cán bộ, công chức tham dự các khoá bồi dưỡng ngạch CV, ngạch CVC và ngạch CVCC năm 2017.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./.