Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay.

Đăng ngày: 07/12/2016 10:03:17