Lịch công tác tuần thứ 52 của Sở Nội vụ (từ ngày 26/12 đến 01/01/2017)

Đăng ngày: 26/12/2016 08:06:06

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

26/12

 14h00′  Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nội vụ  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  Tập thể lãnh đạo;

Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở

 Thứ ba 27/12  8h00′  Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo  Phòng họp Sở Giáo dục và Đào tạo  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 28/12  Cả ngày  Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc Hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Sáng  8h00′

chiều 14h00′

 Dự Hội nghị tổng kết BCĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2016  Hội trường khách sạn Sơn La  PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ năm  29/12  8h00′ Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc Hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 13h30′  Các hội nghị của sở  Hội trường Sở Nội vụ  theo chương trình đã thông báo
Thứ sáu 30/12  8h00′  Quán triệt Nghị quyết kết luận Trung ương 4, khóa XII  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

 14h00′  Họp đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ; chỉ số cải cách hành chính năm 2016  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo; Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc sở
Thứ bảy 31/12 8h00′ Dự phiên họp lần thứ 7, UBND tỉnh khóa XIV Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến  GĐ Lưu Minh Quân
Chủ nhật 01/01