Lịch công tác tuần thứ 51 của Sở Nội vụ (từ ngày 19/12 đến 25/12/2016)

Đăng ngày: 18/12/2016 08:04:16

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

19/12

 15h00′  Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 Thứ ba 20/12 8h00′ Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Cầm Thuý Vân
8h00′ Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban thường vụ tỉnh uỷ Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

Trưởng các phòng chuyên môn

 20-25  Giải quyết tranh chấp đất đai  huyện Thuận Châu  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ tư 21/12
Thứ năm  22/12
Thứ sáu 23/12  8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng  Phòng họp trực tuyến VNPT Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Dự Hội nghị tư pháp  phòng họp UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
14h00′ Dự lớp tập huấn Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành Hội trường khách sạn Sơn La Lãnh đạo Phòng CCHC
 14h00′  Dự đại hội thành lập truyền thống trường sơn  huyện Mộc Châu  PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ bảy 24/12  14h00′  Dự Hội nghị công tác CCHC và công tác Nội vụ năm 2016  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  

Toàn thể công chức, viên chức

Chủ nhật 25/12