Thông báo 219/TB-SNV ngày 30/12/2016 về việc ngày nghỉ và phân công trực ngày nghỉ tết Dương lịch năm 2017.

tải xuống (1)

Căn cứ Điều 115, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13; Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động; Căn cứ […]

Công văn số 1448/SNV-CCHC ngày 27/12/2016 V/v xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2017.

Kính gửi: – Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN tỉnh; – Sở Thông tin và Truyền thông; – Đài Phát thanh và truyền tình tỉnh; – Báo Sơn La; – Tỉnh đoàn; – Liên đoàn lao động tỉnh; – Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; – Hội Cựu chiến binh tỉnh; – Hội Nông […]

Công văn số 4250/UBND-NC ngày 23/12/2016 V/v thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ.

Lịch công tác tuần thứ 52 của Sở Nội vụ (từ ngày 26/12 đến 01/01/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   26/12  14h00′  Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nội vụ  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  Tập thể lãnh đạo; Trưởng, Phó các cơ quan, […]

Công văn số 1415/SNV-TĐKT ngày 14/12/2016 về việc hướng dẫn công tác khen thưởng phong trào thi đua Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2016.

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT”TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SƠN LA NĂM 2016″.

3-20-12-2016

Thực hiện kế hoạch phối hợp số 616/KH-SNV-CĐVC ngày 13/6/2016 của Sở Nội vụ và Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh đã phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2016, sau hơn 3 tháng tổ chức triển khai Cuộc thi đã đã thu hút gần […]

Lịch công tác tuần thứ 51 của Sở Nội vụ (từ ngày 19/12 đến 25/12/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   19/12  15h00′  Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân  Thứ ba 20/12 8h00′ Dự […]

Công văn số 1404/SNV-TĐTK ngày 13/12/2016 V/v hướng dẫn khen thưởng Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016.

Lịch công tác tuần thứ 50 của Sở Nội vụ (từ ngày 12/12 đến 18/12/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   12/12 12-14 Dự Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá XIV Phòng họp số 3, Trung tâm Hội nghị GĐ Lưu Minh Quân 12-18 Giải quyết tranh chấp đất […]

Quyết định 765/QĐ-SNV ngày 05/12/2016 Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2017

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La