Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức công bố trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Phó Trưởng Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Phó Trưởng Phòng Cải cách hành chính.

Đăng ngày: 01/11/2016 16:43:14

Sáng ngày 01/11/2016, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố, trao  quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Cải cách hành chính.

Đến dự Lễ công bố và trao Quyết định, bổ nhiệm có đồng chí Lưu Minh Quân  – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí đại diện cho Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc sở cùng toàn thể công chức của Sở Nội vụ.

unnamed

Đ/c Lưu Minh Quân trao Quyết định bổ nhiệm

Tại buổi lễ, đồng chí Lưu Minh Quân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định số 711/QĐ-SNV ngày 01/11/2016 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hồng chuyên viên phòng Cải cách hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính; Quyết định số 712/QĐ-SNV ngày 01/11/2016 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm Bà Đinh Thùy Vui chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ; Quyết định số 713/QĐ-SNV ngày 01/11/2016 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Cường chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; đồng thời phát biểu giao nhiệm vụ cho ba đồng chí trên cương vị mới, sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng, nâng cao trình độ để xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Trưởng Phòng Cải cách hành chính, đồng chí Đinh Thùy Vui – Phó Trưởng Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi chính chính phủ và đồng chí Vũ Quốc Cường – Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, tập thể lãnh đạo sở cùng các đồng nghiệp trong cơ quan đã quan tâm, tin tưởng, tạo điều kiện và ủng hộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Đồng thời, hứa sẽ tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, quyết tâm cùng tập thể Phòng đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo, tổ chức giao./

Bài Viết: Quang Hậu