LĨNH VỰC VIÊN CHỨC – CẤP HUYỆN

Đăng ngày: 08/11/2016 16:05:05

20 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III
21 Thủ tục thi tuyển viên chức
22 Thủ tục xét tuyển viên chức
23 Thủ tục xét đặc cách viên chức

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La