LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG – CẤP TỈNH

Đăng ngày: 08/11/2016 16:00:21

60 Thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với thành tích thực hiện nhiệm vụ hàng năm
61 Thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích theo đợt, chuyên đề và khen nội dung khác
62 Thủ tục đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; Bằng khen tham gia khối thi đua hàng năm
63 Thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích đột xuất
64 Thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
65 Thủ tục đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu ngành, địa phương, đơn vị
66 Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh
67 Thủ tục đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ
68 tục đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
69 Thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc
70 Thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động
71 Thủ tục đề nghị khen thưởng huân chương các hạng
72 Thủ tục đề nghị tặng thưởng Huân chương cho cá nhân có quá trình cống hiến
73 Thủ tục đề nghị xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
74 Thủ tục đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La