LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG – CẤP HUYỆN

Đăng ngày: 08/11/2016 16:09:19

01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
02 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
03 Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
04 Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”
05 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
06 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
07 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
08 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La