LĨNH VỰC QUẢN LÝ VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ – CẤP TỈNH

Đăng ngày: 08/11/2016 16:01:18

75 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc
76 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
77 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La