LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG – CẤP TỈNH

Đăng ngày: 08/11/2016 15:56:54

37 Thủ tục phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm  Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện
38 Thủ tục thành lập bản, tiểu khu, tổ dân phố mới
39 Thủ tục tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La