Lịch công tác tuần thứ 49 của Sở Nội vụ (từ ngày 05/12 đến 11/12/2016)

Đăng ngày: 30/11/2016 13:35:16

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

05/12

8h00′ Dự họp giao ban đôn đốc nợ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 5-7/12  Tham gia Đoàn công tác của Thường trực tỉnh uỷ  Tỉnh Quảng Ninh  GĐ Lưu Minh Quân;

 

 14h00′  Dự thẩm tra nội dung trình của Ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh  Phòng họp Bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Thứ ba 06/12  16h00′  Họp cho ý kiến vào đề án thực hiện việc khoán chi của các ban đảng tỉnh uỷ, các đoàn thể chính trị – xã hội  Phòng họp Ban Thường vụ tỉnh uỷ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Họp thẩm tra của Ban pháp chế báo cáo kết quả công tác năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2017 của UBND tỉnh  Phòng họp bát giác, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 07/12
Thứ năm  08/12  14h00′  Dự công bố quyết định về công tác cán bộ  Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo  PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ sáu 09/12  8h00′  Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Làm việc với Đảng uỷ khối doanh nghiệp  Hội trường Đảng uỷ khối doanh nghiệp  GĐ Lưu Minh Quân
 15h00′  Hội nghị tư vấn Trung tâm hành chính công  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 10/12  8h00′  Dự lễ tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2016  Trung tâm văn hoá  PGĐ Cầm Thuý Vân
 17h00′  Công bố quyết định về công tác cán bộ  Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Chủ nhật 11/12

 

 

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La