Lịch công tác tuần thứ 47 của Sở Nội vụ (từ ngày 21/11 đến 27/11/2016)

Đăng ngày: 20/11/2016 08:42:18

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

21/11

8h00′  Dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế – ngân sách về các văn bản trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh  Phòng họp Bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 21-26  Học tập kinh nghiệm về công tác tôn giáo  tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Dự Hội nghị giới thiệu cán bộ quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021  Hội trường tỉnh uỷ  Tập thể lãnh đạo
 20h00′  Họp Hội đồng thẩm định dự án rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển sự nghiệp phát triển văn hoá tỉnh Sơn La  Phòng hội thảo, Sở KH&ĐT  PGĐ Trần Bình Minh
 16h00′  Dự họp rà soát các nội dung báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP XDCQ

 16h00′  Dự lễ công bố các quyết định và ra mắt công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La  Nhà hàng Suối hẹn – Vườn đào  PGĐ Trần Bình Minh
 Thứ ba 22/11
Thứ tư 23/11  8h00′  Dự phiên họp thứ 6, UBND tỉnh  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự họp thẩm tra của Ban pháp chế  Phòng họp Bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh

TP TCBC; XDCQ

Thứ năm  24/11
 16h00′  Dự Hội nghị giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′   Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 Phòng họp số 1 Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 13h30′  Dự đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần MT và Dịch vụ đô thị Sơn La  Công ty MTĐT Sơn La  PGĐ Cầm Thuý Vân
 Cả ngày  Tập huấn về công tác TĐKT ngành Nội vụ  thành phố Đà Nẵng PGĐ Trần Bình Minh

PTP Phạm Khắc Trình

Thứ sáu 25/11  8h00′  Dự họp thống nhất nội dung triển khai tháng hành động Vì bình đẳng giới tỉnh Sơn La  Trung tâm Văn hoá tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
 15h00′  Dự Đại hội thành lập Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài  Tầng 7, Hội trường khách sạn Sao Xanh 3  PGĐ Cầm Thuý Vân
 14h00′  Họp Ban chỉ đạo Cổ phần hoá chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần  Phòng họp trực tuyến  GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Tập huấn về công tác TĐKT ngành Nội vụ  thành phố Đà Nẵng  PGĐ Trần Bình Minh

PTP Phạm Khắc Trình

 14h00′  Hội nghị trực tuyến tổng kết đề án “đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”  Phòng họp trực tuyến tầng 1, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ bảy 26/11  8h00′  Dự làm việc với Đoàn kiểm tra do UBDT chủ trì kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 và năm 2016  Phòng họp tầng 1, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h30′  Dự Lễ công bố xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016  UBND xã Chiềng Bằng  PGĐ Cầm Thuý Vân
Chủ nhật 27/11