Lịch công tác tuần thứ 46 của Sở Nội vụ (từ ngày 14/11 đến 20/11/2016)

Đăng ngày: 07/11/2016 07:57:44

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

14/11

 8h00′  Dự phiên họp chuyên đề thứ nhất, UBND tỉnh khoá XIV  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP TCBC, XDCQ

 1h30′  Đi đón đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Nội vụ  Km45  GĐ Lưu Minh Quân
14h00′ Hội nghị rút kinh nghiệm khắc phục tồn tại, hạn chế theo kết quả kiểm tra giám sát của BCĐ trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Thứ ba 15/11  8h30′  Dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

 

 8h00′  Dự họp đánh giá Kết luận số 952, 953, 954-KL/TU của Ban Thường vụ tỉnh uỷ  Hội trường tỉnh uỷ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 16/11  8h00′  Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 Chiều  Kiểm tra tri thức trẻ 500, dự án 600  Các xã huyện Bắc Yên  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ năm  17/11  8h30′  Dự Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông và đề xuất mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện  Hội trường tầng 14, Bộ Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân;

TP CCHC

 14h00′  Dự phiên họp chuyên đề thứ nhất (lần 2), UBND tỉnh khoá XIV  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Cả ngày  Kiểm tra tri thức trẻ 500, dự án 600  Các xã huyện Bắc Yên  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ sáu 18/11  8h30′  Gặp mặt thí sinh trúng tuyển thi tuyển công chức năm 2016  Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân
 16h00′  Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016  Trường Cao đẳng Y tế Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 19/11  19-20 Thi nâng ngạch công chức năm 2016  Trường Cao đẳng Y tế Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2016  Trung tâm Văn hoá tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
 14h00′  Dự hội nghị tư vấn xây dựng Đề án thí điểm xã hội hóa các hoạt động y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh  Hội trường số 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân

TP TCBC

Chủ nhật 20/11  8h00′  Dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế – ngân sách về các văn bản trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh  Phòng họp Bát giác. Văn phòng HĐND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân