Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 16/11/2016 16:14:15

Trong 2 ngày 14, 15/11/ 2016, Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Chánh Văn phòng BCĐ CCHC của Chính Phủ cùng đoàn công tác đến làm việc về kiểm tra giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới và CCHC tại Sơn La.

nguyen-trong-thua-2016-1

Quang cảnh Buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Lò Minh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo về tình hình thực hiện công tác CCHC của tỉnh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ; đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả về đạt được trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Ghi nhận những cố gắng nỗ lực tỉnh trong việc chung tay, chung sức, có nhiều giải pháp để thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện theo chương trình tổng thể CCHC nhà nước, tập trung vào cải cách về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục, nâng cao những chỉ số thành phần những chỉ số thành phần còn đạt thấp qua việc đánh giá các chỉ số PCI, PAPI, PAR-INDEX trong những năm qua. Tiếp tục đo lường sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Minh Hùng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp, đề xuất của Đoàn công tác đối với công tác CCHC và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng kính mong Bộ Nội vụ đồng chí Thứ trưởng và các đồng chí trong Đoàn công tác tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa, theo dõi, giúp đỡ về chuyên môn để tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là công tác CCHC và Xây dựng nông thôn mới.

nguyen-trong-thua-2016-2

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo sở, công chức, viên chức của Sở Nội vụ

Cũng trong chuyến công tác đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo sở, công chức, viên chức của Sở Nội vụ và trao đổi về công tác Nội vụ tại địa phương.

nguyen-trong-thua-2016-3

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo sở, công chức, viên chức của Sở Nội vụ

Bài và ảnh Cao Hải