Thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Cao Bằng.

ngoc-cho-1

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016, Đoàn công tác của tỉnh Sơn […]

Lịch công tác tuần thứ 49 của Sở Nội vụ (từ ngày 05/12 đến 11/12/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   05/12 8h00′ Dự họp giao ban đôn đốc nợ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng  5-7/12  Tham […]

Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 về việc phân chia cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Lịch công tác tuần thứ 48 của Sở Nội vụ (từ ngày 28/11 đến 04/12/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   28/11 27-01/12 Dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 Khách sạn Ap Plaza, thành phố Hoà Bình GĐ Lưu Minh Quân 8h00′ Họp Ban […]

Công văn số 1308/SNV-CCVTLT ngày 22/11/2016 V/v khảo sát tình hình tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.

Kính gửi: – Các Sở, ban, ngành của tỉnh; – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày […]

Kế hoạch số 1301/KH-SNV ngày 21/11/2016 Hướng dẫn kê khai về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về việc minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Căn cứ Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính […]

Công văn số 1100/TGCP-TCTG ngày 12/10/2016 V/v đặt Tạp chí Công tác Tôn giáo.

Công văn số 20/TCTG ngày 14/10/2016 V/v mời đặt Sổ tay Công tác Tôn giáo 2017.

Bản tin Cải cách hành chính số 24

               

Lịch công tác tuần thứ 47 của Sở Nội vụ (từ ngày 21/11 đến 27/11/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   21/11 8h00′  Dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế – ngân sách về các văn bản trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh  Phòng họp Bát giác, Văn […]

Trang 1 / 41234

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La