Thông báo số 260/TB-UBND ngày 12/10/2016 huyện Sốp Cộp về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

Đăng ngày: 18/10/2016 15:13:25

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La