SỞ NỘI VỤ PHỐI HỢP VỚI VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN, BỘ NỘI VỤ MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRẺ Ở XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA.

Đăng ngày: 18/10/2016 15:06:38

Thực hiện Quyết định số 503/QĐ-BNV ngày 24/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2016; Công văn số 4618/BNV-CTTN ngày 03/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trẻ ở xã. Ngày 17/10/2016, tại Nhà khách UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh đã phối hợp với Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã thuộc 10 huyện của tỉnh Sơn La (từ ngày 17/10 đến ngày 26/11/2016 mở 06 lớp với tổng số 300 học viên).

trn-binh-minh-2016

Đ/c Trần Bình Minh Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Thông qua các lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức về hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước; các kỹ năng về soạn thảo văn bản hành chính tra cứu và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, xây dựng đề án phát triển kinh tế – xã hội, thuyết trình trong hoạt động công vụ ở xã,… về công tác dân vận, công tác tôn giáo và dân tộc, công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng đồng chí Trần Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trẻ nói riêng trong việc quản lý và tổ chức công việc của cấp ủy, chính quyền; xây dựng nâng cao chất lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Để lớp tập huấn đạt hiệu quả, chất lượng, đồng chí đề nghị các học viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tham gia học tập đầy đủ, tập trung theo dõi bài giảng, chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học; nghiên cứu nắm vững những kiến thức, kinh nghiệm được các giảng viên, báo cáo viên truyền đạt để vận dụng có hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Đề nghị các đồng chí giảng viên, báo cáo viên truyền đạt nội dung các chuyên đề theo tài liệu đảm bảo chất lượng, thời gian trong chương trình đào tạo./.