Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đăng ngày: 25/10/2016 16:33:06