Quyết định 2287/QĐ-UBND ngày 24/9/2016 về việc Sửa đổi, bổ sung Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh.

Đăng ngày: 25/10/2016 16:29:49

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La